پایان نامه ها

منبع مقاله b (3933)

غذاهای پروتئینی از گوشت تازه به جای فریزری استفاده شود. ماهی را در برنامه غذایی خود بگنجانید زیرا دارای ید می باشد. تخم مرغ به هر نوع که می خواهید طبخ کنید. حتماً در دژیم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود مقاله b (3939)

در واقع هر چه میزان ارتباطات و تعاملات کودک با والدینش بیشتر و صمیمانه‎تر باشد، به آسانی شیوه‎های کنترل رفتار خود را فرامی‎گیرد و از سویی دیگر پذیرفته شده در بین همسالان و ارتباطات اجتماعی Read more…

By 92, ago