پایان نامه ها

منبع مقاله b (3933)

غذاهای پروتئینی از گوشت تازه به جای فریزری استفاده شود. ماهی را در برنامه غذایی خود بگنجانید زیرا دارای ید می باشد. تخم مرغ به هر نوع که می خواهید طبخ کنید. حتماً در دژیم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (3932)

2-4- استفاده از نرم افزار Spss و Unscrambler25فصل سوم: نتایج3-1- ساختارهای بهینه شده کمپلکس های ضدسرطان پلاتین 273-2- محاسبات Spss در کمپلکس های بهینه شده پلاتین 343-3- محاسبات Unscrambler کمپلکس های بهینه شده پلاتین363-4- ساختارهای Read more…

By 92, ago