جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (879)

2-2-10. مجموعهسازی و توسعه منابع اطلاعاتی در کتابخانههای دیجیتالی………………………………………….272-2- 11. مواد اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی …………………………………………………………………………………….28 2-2-12. علل گرایش به کتابخانههای دیجیتالی………………………………………………………………………………..29 سایت منبع 2-2-13. چالشها در حوزه کتابخانههای دیجیتالی…………………………………………………………………………..30 2-2-13-1.چالشها و مسایل حوزه نگرش کتابخانههای Read more…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (878)

2-7- دیدگاه ها332-7- 1- دیدگاه نوساز33 سایت منبع 2-7- 2- دیدگاه کالبدی332-7- 3- دیدگاه اجتماعی342-7-4- دیدگاه اقتصادی352-8- اصول362-8-1- اصول شهر سازی انسان گرا362-9- الگو ها372-9-1- الگوی جایگزینی372-9-2- الگوی پالایش شهری38فصل سوم:39روش اجرای تحقیق/ مواد و Read more…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (877)

1-8- چارچوب کلی پایان نامه81-9- کلیدواژه‌های مورد استفاده در تحقیق9فصل دوم11مقدمه122-1- بخش اول- تعریف و اهداف “آمادگی الکترونیکی”122-1-1- ضرورت توجه به آمادگی الکترونیکی122-1-2- تعاریف آمادگی الکترونیکی132-1-3- اهداف آمادگی الکترونیکی172-2- بخش دوم- تشریح مدل های ارزیابی Read more…

پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (876)

3-1-1-1- دریاچهی گاوخونی 423-1-1-2- رودخانهی زایندهرود423-2- تکامل ساختار شهری اصفهان در ادوار مختلف443-2-1- شکلگیری شهر دو قلو از اواخر ساسانیان تا قرون اولیهی اسلامی443-2-2- شکلگیری شهر متمرکز و دارای حصار از اوایل قرن پنجم هجری Read more…

پایان نامه ها

مقاله b (875)

2-3-3. روشهای تشخیص واژههای پایه162-3-4. معیارهای تشخیص واژههای پایه182-3-4-1. جایگزینی نحوی182-3-4-2. متضاد182-3-4-3. باهمآیی همنشینی192-3-4-4. گستردگی192-3-4-5. شمول معنایی ……………………………………………………………………………………………………………..202-3-4-6. عاری بودن از مظاهر فرهنگی …………………………………………………………………………………….202-3-4-7. تلخیص ……………………………………………………………………………………………………………………… 212-3-4-8. باهمآیی متداعی ……………………………………………………………………………………………………….. 212-3-4-9. خنثایی زمین? گفتمانی …………………………………………………………………………………………….. Read more…

پایان نامه ها

مقاله b (874)

برخی از نابهنجاری های روانی سالها پیش شناخته شده اند. شواهد برجای مانده از دوران پیش از تاریخ حاکی از آن است که رفتارهای نابهنجار بیشتر به ارواح شیطانی نسبت داده می شد. شواهدی دال Read more…

پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (873)

برخی از نابهنجاری های روانی سالها پیش شناخته شده اند. شواهد برجای مانده از دوران پیش از تاریخ حاکی از آن است که رفتارهای نابهنجار بیشتر به ارواح شیطانی نسبت داده می شد. شواهدی دال Read more…

پایان نامه ها

منابع تحقیق b (872)

2-1- قلمرو اسباب مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………….572-1-1- وجوه تمایز مسئولیت در دو نظام حقوقی و کیفری………………………………………………………..572-1-1-1- مبنای تمیز مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی………………………………………………………….612-1-1-2- وجوه اشتراک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی……………………………………………………….632-1-2- تفاوت اسباب کیفری و مدنی…………………………………………………………………………………642-1-2-1- Read more…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (871)

الف) قاچاق7ب) کالا9ج) ارز9د) گمرک12گفتار دوم: مبانی12الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه12ب) لزوم حمایت از تولید داخلی14ج) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور16مبحث دوم: پیشینه تاریخی18گفتار نخست: سیر تاریخی، Read more…

پایان نامه ها

مقاله دانلود b (870)

در این زمینه می توان به آسانی دو جنبه کاملا” متمایز را مشخص کرد: رشد و توسعه در مورد یک ارگانیسم (گیاه یا حیوان)، ابتدا رشد که عبارت است از افزایش کمی و سپس علاوه Read more…

پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (3942)

افزون بر این ، 40 درصد از پاسخگویان بر این باور بوده اند که همکاران به میزان زیادی از موقعیتهای دشوار استقبال می کنند . 7/26 درصد از آنها نیز میزان استقبال همکاران از موقعیتهای Read more…